Info Seputar Garut

Kabupaten Garut, adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Recent Posts

Bobodoran ala kang ibing

 Bobodoran ala kang ibing


*pamabokan ngobrol: “eta bulan atawa panon poe?” “bulan euy” “ah panon poe” “urang tanyakeun atuh ka bapa2 nu ngaliwat” “pa eta bulan panonpoe?” “duka atuh cep da abdi oge jalmi enggal”.

*anu mabok nyetir mobil nabrak kios. nu boga kaluar: “teu kira2 nyetir teh!” nu mabok: “tong miluan siah, garasi garasi aing”.

* “doktor, abdi boga dulur teu normal sok ngarasa jiga patlot.” doktor: “mana atuh dulurna bawa kadieu?” “ieu” (bari ngaluarkeun patlot ti saku).

* aya nu titeuleum dilaut euweuh nu nulungan. ngan aya hiji aki2 ngagejebur, gajleng! balik ka kapal kabeh pada muji si aki. pahlawan ceunah. ari si aki mah ngajorowok bari ngahodhod: “cicing siah saha nu nyuntrungkeun urang?”

* carios jalmi su*ng. “eng embe mu’ih?” “ari maneh, kuring mah lain embe” “bade ka o’ta?” “saha nu bobogohan jeung onta?”

* jelema maot ku amal2an. tukang oray maotna dipacok. tukang sumur maotna teuleum kana sumur. maenya tukang cendol maotna ku dikocek?

 tentang ramadhan: begitu terdengar bedug magrib smua makanan diembat kolak dimasukin roti lenyap bakwan disiksa sandal & taraje juga dilalap.

* dahareun nu digegel balik ngegel? leupeut jerona anjing edan.

*aya jelema mabok ngorondang dijalan rel ditanya: “naha maneh ngorondang?” “ieu bapa aing meneran listrik naha tarajena bet panjang2 teuing.”       .hmmm :(

 *aya oray mabok ceurik,”pamajikan aing paeh” “mana pamajikan maneh?”
  “eta di juru” “eh, eta mah pan selang plastik, lain pamajikan maneh!” wadaaaaaaaw :(

* yg penting itu bibitbebetbobot. bibit: sumber yg akan menurunkan, bobot: berat nilai. bebet, poho deui. bebet kadarusman jigana.

* nu gelo nelepon doktor: “dok ieu babaturan meneran bohlam kasetrum” doktor: “ari maneh, tulungan atuh”. nu gelo: “har pan abdi mah bohlam”.

* abunawas ditanya: “kunaon maneh kamamana mamawa panto mobil siga nu lieur?” abunawas: “supaya ngeunah. pan mun hareudang tinggal nurunkeun jandela.”

* tukang beca :”ari kang ibing di imah sok ngabodor tara?” kang ibing: “ari maneh di imah sok ngabeca tara?”