Info Seputar Garut

Kabupaten Garut, adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Recent Posts

Asihan Asihan Sunda Bodor

 Asihan asihan sunda bodorTunjuk aing sima maung
Ditunjuk ku curuk ledu
Diondang salangkangan datang
Asih sia geus ditungtun
Atma sia geus dibawa
Kurungan sia di aing
Kasirep Kasikep ku asihan aing
Awaking kasep sorangan

Teu wedi paseuri seuri
Teu weudeu padeuleu-deuleu
Amprok jonghok silih rontok
Tepung kalbu silih rangkul
Tepang rasa silih asaan
Tepung lawung jonghok amprok
Pamprok di lebah congo
Patepung lebah nu munuu
Silih anjangan gagaduhan
(..........) tuturkeun aing  ,,(tititk titkna eusian ku ngaran kabogoh)
Rep sirep...rep sirep...rep sirep
Kasirep ku asihan aing


Tenjrak taneuh 50 kali bari sebutkeun (emaaa...emaaa...emaaa..)