Info Seputar Garut

Kabupaten Garut, adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Recent Posts

Humor Sunda Jelema Pang Bodona Sadunya

Humor Sunda Jelema Pang Bodona Sadunya


Deden jeung Dadan tatarucingan.

Deden: "Dan! Ari jelema pang bodona di dunya ieu jelema naon?"
Dadan: "Anu gelo!"
Deden: "Lain!"
Dadan: "Diajak ulin, diajak dahar!, dibere duit, diajak ngew... teu daek!"
Deden: "Lain!"
Dadan: "Naon atuh! taluk aing mah!"
Deden: "Jelema nu pang bodona di dunya ieu aya tilu: anu kahijina tukang delman, anu kadua tukang ngangon munding, anu katiluna anu ngapreuk pas photo."
Dadan: "Naha kumaha kitu?"
Deden: "Pek tempo ku maneh eta tukang delman, ari awewe geulis jeung sarareungit di tukangan!, ari bool kuda sakitu sareukseuk jeung bau teh disanghareupan, lamun tukang ngangon munding, ari dahar jeung lauk asin, ari daging anu sakitu gedena ditumpakan bae, lamun anu ngapreuk pas photo, pek bandungan ku maneh: 'Mang! bade ngapdreuk pas photo! (ceuk anu ngapreuk), sabaraha? (Ceuk tukang pas photo), 6 x 4 lima! (Ceuk anu ngapdreuk), mangga antosan (Ceuk tukang pas photo)', pan kitu pokna teh!, sakanyaho aing mah 6 x 4 teh pan 24!"
Dadan: "Sugan aing mah anu paling bodona sadunya teh anu diomongkeun ku maneh wungkul, gening maneh oge sarua bodona, maksudna pas photo 6 x 4 lima teh hartina lima lambar. Bisa bae ka batur ngomong bodo!, ari sorangan leuwih oon, oneng , jeung tolol."
Dadan: "Giliran aing lah mere tarucing ka maneh! Den! Cik ari pang panasna di dunya ieu naon?"
Deden: "Panon poe!"
Dadan: "Terus!"
Deden: "Nya enggeus!"
Dadan: "Salah!"
Deden: "Terus naon?"
Dadan: "Pang panasna di dunya ieu nyaeta: 'Moe maneh diluhur seng tengah poe ereng-erengan bari ngadurukan jeung nginum kopi panas. terus kabogoh direbut batur'"
Deden: "Sakalian siana diduruk ku aing!"
Dadan: "!!!????????"